Terms and Conditions

ข้อกำหนดในการให้บริการของโปรแกรมพันธมิตร

สัญญาข้อตกลง

การสมัครเป็นพันธมิตรในร้านค้าออนไลน์ บีกินไลฟ์ (“Program”) หมายความว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ (“ข้อกำหนดในการให้บริการ”)

ร้านบีกินไลฟ์ออนไลน์ ขอสงวนสิทธิ์ในการอัปเดตและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการเป็นครั้งคราวโดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณลักษณะใหม่ ๆ ที่เพิ่มหรือปรับปรุงโปรแกรมปัจจุบันซึ่งรวมถึงการเปิดตัวเครื่องมือ
และแหล่งข้อมูลใหม่จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการ การใช้โปรแกรมต่อเนื่องหลังจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวเป็นความยินยอมของคุณต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ด้านล่างนี้จะทำให้บัญชีของคุณสิ้นสุดลงและการริบเงินค่าคอมมิชชั่นที่เกิดขึ้นระหว่างการละเมิด คุณยินยอมที่จะใช้โปรแกรมพันธมิตรโดยยอมรับความเสี่ยงของคุณเอง

ข้อกำหนด

 • คุณต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยและเป็นคนไทยเท่านั้น
 • คุณต้องลงทะเบียนด้วยตัวเอง บัญชีที่ลงทะเบียนโดย “บอท” หรือวิธีการอัตโนมัติอื่น ๆ จะไม่ได้รับอนุญาต
 • คุณต้องระบุชื่อเต็มตามกฎหมาย ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง และข้อมูลอื่น ๆ ที่ร้องขอเพื่อให้ขั้นตอนการลงชื่อสมัครใช้สมบูรณ์
 • การเข้าสู่ระบบของคุณสามารถใช้งานได้โดยคน ๆ เดีย หรือคุณเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าสู่ระบบโดยคนอื่นหลายคนพร้อมกันในบัญชีเดียวกัน
 • คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ  ร้านบีกินไลฟ์ออนไลน์ไม่จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านความปลอดภัยนี้
 • คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่โพสต์ทั้งหมดและกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ
 • บุคคลหรือนิติบุคคลรายหนึ่ง สามารถมีได้หนึ่งบัญชีเท่านั้น
 • คุณไม่สามารถใช้ Affiliate Program เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ในการใช้บริการโดยละเมิดกฎหมายใด ๆ  รวมถึงการละเมิดลิขสิทธ์ของบุคคลอื่น

ลิงก์ / กราฟิกในเว็บไซต์ของคุณ/ในอีเมลหรือการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ

ได้รับอนุญาตให้วางลิงก์แบนเนอร์หรือกราฟิกอื่น ๆ ที่เรามีให้กับรหัสพันธมิตรของคุณในไซต์ของคุณ ในอีเมลหรือ
ในการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ เราจะให้คำแนะนำ สไตล์ลิงค์ และงานศิลปะแบบกราฟิก เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงไปยัง
ร้านบีไลฟ์ออนไลน์ เราอาจเปลี่ยนแปลงการออกแบบงานศิลปะได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ แต่เรา
จะไม่เปลี่ยนขนาดของภาพโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เพื่อให้สามารถติดตามการรายงานและการคิดค่าธรรมเนียมการอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง เราจะให้รูปแบบลิงก์พิเศษที่จะใช้ในการเชื่อมโยงทั้งหมดระหว่างเว็บไซต์ของคุณ กับร้านบีกินไลฟ์ออนไลน์ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าลิงก์ แต่ละรายการระหว่างเว็บไซต์ของคุณ กับร้านบีกินไลฟ์ออนไลน์ ใช้รูปแบบลิงก์แบบพิเศษดังกล่าวอย่างเหมาะสม ลิงก์ไปที่ร้านบีกินไลฟ์ออนไลน์ที่วางไว้บนไซต์ของคุณ ตามข้อตกลงนี้และใช้รูปแบบลิงก์พิเศษดังกล่าวอย่างถูกต้องเรียกว่า “ลิงค์พิเศษ” คุณจะได้รับค่าธรรมเนียมการแนะนำผลิตภัณฑ์เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ของร้านบีกินไลฟ์ออนไลน์ ที่เกิดขึ้นโดยตรงผ่านทางลิงค์พิเศษ เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณเกี่ยวกับความล้มเหลวใด ๆ ของคุณหรือบุคคลที่คุณอ้างถึงการใช้ (Special Links) ลิงค์พิเศษหรือ พิมพ์รหัส Affiliate ของคุณอย่างไม่ถูกต้อง รวมถึงในกรณีที่ความล้มเหลวดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการลดจำนวนเงินที่จะจ่ายให้คุณ ตามข้อตกลงนี้

ลิงก์ Affiliate ควรชี้ไปที่หน้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการประชาสัมพันธ์

การจ่ายค่าคอมมิสชั่น

 • สำหรับการขายผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับค่าแนะนำ ลูกค้าจะต้องคลิกผ่านลิงก์พิเศษจากเว็บไซต์, อีเมล หรือการสื่อสารอื่น ๆ ของคุณ เพื่อเข้าสู่  http://shop.bginlife.com และดำเนินการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ให้เสร็จสมบูรณ์
 • เราจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับลิงก์ที่ระบบของเราติดตามและรายงานโดยอัตโนมัติ
 • เราจะไม่จ่ายค่าคอมมิชชั่นถ้ามีคนบอกว่าพวกเขาซื้อหรือมีคนบอกว่าพวกเขาป้อนรหัสการอ้างอิงถ้าไม่ได้รับการติดตาม โดยระบบของเรา
 • เราสามารถจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับธุรกิจที่สร้างขึ้นจากลิงก์พิเศษที่จัดรูปแบบอย่างถูกต้องซึ่งระบบของเราจะติดตามโดยอัตโนมัติ
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ค่าคอมมิชชั่นที่ได้จากการขายหรือวิธีการทางการตลาดที่น่าสงสัยว่าผิดกฎหมาย
 • การชำระเงินจะเริ่มขึ้นเมื่อคุณมีรายได้จาก Affiliate มากกว่า 500 บาท เท่านั้น หากบัญชี Affiliate ของคุณไม่ผ่านเกณฑ์ 500 บาท ค่าคอมมิชชั่นของคุณจะยังไม่ได้รับชำระเงิน เรารับผิดชอบเฉพาะสำหรับการชำระบัญชีที่มีค่าเกินเกณฑ์ 500 บาท เท่านั้น

รอบการจ่ายค่าคอมมิสชั่น

ตราบใดที่รายได้จาก Affiliate ปัจจุบันของคุณมีมากกว่า 500 บาท คุณจะได้รับการชำระเงินในแต่ละเดือน
หากคุณยังไม่ได้รับเงิน 500 บาท จากการชำระเงินครั้งล่าสุดเราจะจ่ายเงินให้แก่คุณในครั้งต่อไปหลังจากที่คุณ
มียอดรายได้เกิน 500 บาท

นิยามของลูกค้า

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านโปรแกรมนี้จะถือว่าเป็นลูกค้าของเรา ดังนั้นกฎระเบียบนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมดของเราเกี่ยวกับใบสั่งของลูกค้าการบริการลูกค้าและการขายผลิตภัณฑ์จะมีผลกับลูกค้าเหล่านั้น เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานของเราได้ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น เราจะกำหนดราคาที่จะถูกเรียกเก็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายใต้โปรแกรมนี้ ตามนโยบายการกำหนดราคาของเรา  ราคาสินค้าอาจแตกต่างกันเป็นครั้งคราว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาอาจส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ที่คุณได้แสดงไว้ในไซต์ของคุณ ดังนั้นคุณไม่ควรแสดงราคาสินค้าในไซต์ของคุณ เราจะใช้ความพยายามในเชิงพาณิชย์เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง แต่เราไม่สามารถรับประกันความพร้อมใช้งานหรือราคาของผลิตภัณฑ์ใด ๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ

คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาการดำเนินการและการบำรุงรักษาเว็บไซต์ของคุณและเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏ
บนไซต์ของคุณ ตัวอย่างเช่นคุณจะต้องรับผิดชอบดังต่อไปนี้:
 • การดำเนินการทางเทคนิคของไซต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของคุณ
 • การตรวจสอบการแสดงลิงค์ในไซต์ของคุณไม่เป็นการละเมิดข้อตกลงใด ๆ ระหว่างคุณและบุคคลที่สาม (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อ จำกัด หรือข้อกำหนดที่วางโดยคุณโดยบุคคลที่สามที่เป็นโฮสต์เว็บไซต์ของคุณ)
 • ความถูกต้องความจริงและความเหมาะสม ของเนื้อหาที่โพสต์ในไซต์ของคุณ (รวมถึงเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดรวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่คุณรวมไว้ในหรือเชื่อมโยงกับ Special Links)-ตรวจสอบว่าเนื้อหาที่โพสต์บนไซต์ของคุณไม่ละเมิดหรือละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม (รวมถึงลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ )
 • ตรวจสอบว่าเนื้อหาที่โพสต์ในไซต์ของคุณไม่หมิ่นประมาทหรือผิดกฎหมาย
 • การตรวจสอบว่าเว็บไซต์ของคุณมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนทั้งในนโยบายส่วนบุคคลหรืออื่น ๆ วิธีการรวบรวมใช้เก็บและเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เข้าชมรวมถึงบุคคลที่สาม (รวมถึงผู้ลงโฆษณา) ที่สามารถให้บริการเนื้อหาและ / หรือ โฆษณาและรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าชมโดยตรงและอาจวางหรือรับรู้คุกกี้ในเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชม

การปฎิบัติตามกฎหมาย

เป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตร(Affiliate)ของคุณ คุณตกลงว่าในขณะที่คุณเป็นผู้เข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตร(Affiliate)จะปฏิบัติตามกฎหมายกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ของหน่วยงานรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเหล่านั้น ฯลฯ มีผลบังคับใช้ในขณะนี้หรือจะมีผลบังคับใช้ในภายหลังในช่วงเวลาที่คุณเป็นผู้เข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตร(Affiliate) คุณยอมรับว่าในการเข้าร่วมโปรแกรมคุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงกฏหมายคอมพิวเตอร์ ด้วย เช่นไม่ทำการ สแปม เป็นต้น

ระยะเวลาของสัญญาข้อตกลงและการเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตร

ระยะเวลาของข้อตกลงนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อเรายอมรับโปรแกรมของคุณ และจะสิ้นสุดเมื่อถูกยกเลิกโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
ทั้งคุณหรือเราอาจยุติข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้โดยมีสาเหตุ หรือโดยปราศจากสาเหตุ ด้วยการแจ้งให้ทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรโดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อสิ้นสุดข้อตกลงนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด
คุณจะยุติการใช้และนำออกจากไซต์ลิงก์ทั้งหมดของคุณไปที่ http://shop.bginlife.com 
และเครื่องหมายการค้าชุดการค้าและโลโก้ทั้งหมดของเราและทั้งหมด วัสดุอื่น ๆ ที่จัดเตรียมโดยหรือในนามของเรา
เพื่อคุณตามข้อตกลงนี้หรือเกี่ยวข้องกับโครงการ ร้านบีกินไลฟ์ขอสงวนสิทธิ์ในการสิ้นสุดโครงการเมื่อใดก็ได้
แต่ทางเราจะจ่ายค่าคอมมิสชั่นให้แก่ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้เข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรกับเรา หากตัวแทนมีค่าคอมมิสชั่น
ค้างชำระจากเราตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป

การสิ้นสุด

ร้านบีกินไลฟ์ออนไลน์,หากทำผิดกฎหมายหรือใช้เพื่อหลอกลวง เรามีสิทธิ์ระงับหรือระงับบัญชีของคุณและปฏิเสธ
การใช้งานโปรแกรมใด ๆ ในปัจจุบันหรือในอนาคตหรือบริการใด ๆ ของร้านบีกินไลฟ์ออนไลน์,ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ
ได้ตลอดเวลา การยกเลิกบริการ ดังกล่าวจะส่งผลให้บัญชีของคุณถูกปิดใช้งานหรือถูกลบบัญชีออก และจะริบค่าคอมมิชชั่น
ที่อาจเกิดขึ้นหรือที่ต้องจ่ายทั้งหมดในบัญชีของคุณ ร้านบีกินไลฟ์ออนไลน์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่ทุกคน
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ได้ตลอดเวลา
 

ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

คุณและเราเป็น contractorsกัน และไม่มีอะไรในข้อตกลงนี้จะสร้างความเป็นหุ้นส่วนการร่วมทุนตัวแทนแฟรนไชส์
ตัวแทนขายหรือความสัมพันธ์ในการจ้างงานระหว่างคู่สัญญา คุณจะไม่มีอำนาจในการยอมรับหรือยอมรับข้อเสนอใดๆ
หรือตัวแทนในนามของเรา คุณจะไม่ทำคำแถลงใดๆไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์ของคุณหรือที่ใดๆ

ขีดจำกัดของความรับผิดชอบ

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่อง (หรือการสูญเสียรายได้ผลกำไรหรือข้อมูลใด ๆ )
ที่เกิดขึ้นในข้อตกลงนี้แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว นอกเหนือความรับผิด
ชอบของเราที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงนี้

รับทราบข้อตกลง

คุณยืนยันว่าคุณได้อ่านข้อตกลงนี้และยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมด ก่อนเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าผ่านระบบอนไลน์ของเรา